Zanim zdecydujemy się na spór sądowy warto spróbować mediacji

W postępowaniu sądowym obie strony często są przeciwnikami. W miarę trwania procesu stają się one jeszcze bardziej wrogie wobec siebie.

Prawnik może temu zapobiec, proponując mediację, i jest to szczególnie korzystne w sprawach biznesowych czy rodzinnych. W dużej mierze sukces lub porażka pozwu zależy od faktycznego doświadczenia mediatora. Podczas sesji mediacyjnej mogą uczestniczyć dwie różne strony konfliktu, ich prawnicy i mediator. Zadaniem mediatora jest służenie jako strona obiektywna i neutralna. Jednak mediatorzy mogą mieć różne doświadczenia, które pomagają im w różnych rodzajach spraw. Na przykład osoba z doświadczeniem zawodowym jako pracownik socjalny lub nauczyciel może być w lepszej sytuacji, aby pomóc w rozwiązywaniu sporów rodzinnych niż osoba wywodząca się ze środowiska korporacyjnego. Niektórzy mediatorzy lubią lepiej poznać stan faktyczny sprawy, zanim przejdą do jej środka. Dlatego mogą poprosić każdą ze stron o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy na standardowym formularzu. Ponadto mediatorzy mogą poprosić każdą ze stron o przedstawienie pisemnego oświadczenia o swojej wersji wydarzeń. Mediatorzy mogą również poprosić każdą ze stron o podpisanie umowy o zachowaniu poufności lub innych umów.

Prawnik może pomóc w wyjaśnieniu znaczenia tych dokumentów.

Kiedy dana osoba uczestniczy w sesji mediacyjnej, może być konieczne wcześniejsze przygotowanie. Prawnik może pomóc klientowi, wyjaśniając proces mediacji, pomagając mu w uporządkowaniu myśli i sugerując rodzaj informacji, które należy udostępnić lub zachować podczas tej sesji. Klient podejmuje decyzję, czy w trakcie mediacji zostanie zaproponowana potencjalna ugoda. Jednak adwokaci wrocław mogą doradzić klientowi, czy potencjalna ugoda określa akceptowalne warunki lub czy postępowanie sądowe może przynieść lepsze rezultaty. Oceniając możliwości ugody, prawnik omówi mocne i słabe strony danej sprawy. Ponadto prawnik może poinformować klienta, jeśli istnieją potencjalne pułapki związane z zaakceptowaniem określonej opcji proponowanej ugody.