First time manager – zostań skutecznym liderem

Szkolenie First Time Manager ma na celu zapewnić młodym menedżerom solidne podstawy do rozpoczęcia kariery w zarządzaniu oraz pomóc im w rozwoju niezbędnych umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem i osiągania celów organizacyjnych. Jeśli chcesz wiedzieć na ten temat więcej, zapraszamy do lektury. 

1. First Time Manager – na czym to polega? 

2. Program szkolenia First Time Manager

3. Co mogą robić uczestnicy szkolenia po zakończeniu?

First Time Manager – na czym to polega? 

Szkolenie dla młodych menedżerów o nazwie First Time Manager ma na celu przygotować nowych liderów do skutecznego rozpoczęcia kariery w zarządzaniu. Szkolenie First Time Manager stanowi solidne fundamenty dla kariery menedżerskiej i może otworzyć drzwi do rozwoju zawodowego i osobistego w dziedzinie zarządzania. Ostatecznie uczestnicy mają szansę stać się bardziej kompetentnymi i skutecznymi liderami w swojej organizacji. Jeśli chcesz sprawdzić więcej informacji, zapraszamy na stronę: https://www.ican.pl/szkolenia/stacjonarne/first-time-manager

Program szkolenia First Time Manager

Zajęcia w ramach szkolenia First Time Manager prowadzi niejeden dyplomowany trener biznesu doświadczony w prowadzeniu szkoleń. Oto, jak prezentuje się program szkolenia:

  1. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: młodzi menedżerowie muszą nauczyć się efektywnie komunikować, budować relacje z zespołem i rozumieć potrzeby pracowników. Szkolenie zawiera moduły dotyczące zarządzania konfliktami, pracy zespołowej, budowania zaufania i słuchania aktywnego.

  2. Planowanie i organizacja: w ramach szkolenia uczestnicy mogą nauczyć się tworzenia planów działania, ustalania priorytetów, delegowania zadań i efektywnego zarządzania czasem – co z pewnością należy do kompetencji menedżerskich. 

  3. Zarządzanie zespołem: warto nauczyć młodych menedżerów, jak skutecznie motywować i prowadzić swój zespół. Szkolenie obejmuje tematy zarządzania zespołem, a także wyjaśnia, na czym polega budowanie zespołu. 

  4. Umiejętności decyzyjne: w roli lidera trzeba podejmować różnego rodzaju decyzje, często w warunkach nacisku czasowego. Szkolenie może pomóc w rozwijaniu umiejętności analizy sytuacji, oceny ryzyka i podejmowania trafnych decyzji. Ważne jest także udzielanie informacji zwrotnej. 

  5. Zarządzanie projektem: wprowadzenie do zarządzania projektami może być kluczowe, zwłaszcza jeśli młodzi menedżerowie będą odpowiedzialni za realizację określonych projektów w swoim dziale lub firmie. Zajęcia prowadzone przez trenerów, których cechuje wieloletnie doświadczenie, doskonale wprowadzą w te zagadnienia. 

Co mogą robić uczestnicy szkolenia po zakończeniu?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym. Uczestnicy szkolenia mogą pracować jako menadżerowie i liderzy zespołów. Uczestnicy będą w stanie lepiej rozumieć swoje zespoły, motywować pracowników, rozwiązywać konflikty i efektywnie kierować działaniami zespołu.