Jak działa lokalizator telefonu?

Telefony komórkowe stały się wszechobecnymi i podstawowymi narzędziami komunikacji, a obecnie są używane nie tylko do rozmów telefonicznych, ale także do uzyskiwania dostępu do Internetu, wysyłania wiadomości tekstowych i dokumentowania otaczającego nas świata.

Niestety telefony komórkowe nie zostały zaprojektowane z myślą o prywatności i bezpieczeństwie. Nie tylko słabo chronią prywatność komunikacji, ale także narażają cię na nowe rodzaje zagrożeń związanych z monitorowaniem, a zwłaszcza na śledzenie lokalizacji. Większość telefonów komórkowych zapewnia użytkownikowi znacznie mniejszą kontrolę nad prywatnością niż komputer stacjonarny lub laptop. Największym zagrożeniem naszej prywatności ze strony telefonów komórkowych, ale często całkowicie niewidocznym i niezauważalnym dla właściciela, jest sposób, w jaki informują one o miejscu pobytu przez całą dobę za pomocą nadawanych sygnałów sieciowych. Jak działa lokalizator telefonu?

Istnieje kilka sposobów na śledzenie lokalizacji pojedynczego telefonu przez inne osoby.

We wszystkich nowoczesnych sieciach komórkowych operator może obliczyć, gdzie znajduje się telefon konkretnego abonenta, gdy telefon jest włączony i zarejestrowany w sieci. Zdolność do tego wynika ze sposobu budowy sieci komórkowej i jest powszechnie nazywana triangulacją. Jednym ze sposobów, w jaki operator może to zrobić, jest obserwacja siły sygnału, którą różne wieże obserwują z telefonu komórkowego konkretnego abonenta, a następnie obliczenie, gdzie ten telefon musi się znajdować, aby uwzględnić te obserwacje. Dokładność, z jaką operator może ustalić lokalizację abonenta, różni się w zależności od wielu czynników, w tym technologii używanej przez operatora i liczby wież komórkowych znajdujących się na danym obszarze. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://lokalizowany.pl/. Bardzo często jest dokładny mniej więcej do poziomu konkretnego osiedla, ulicy a nawet budynku, ale w niektórych systemach może być dokładniejszy, przykładowo do jednego metra. Nie ma sposobu, aby ukryć się przed tego rodzaju śledzeniem, dopóki telefon komórkowy jest włączony i przekazuje sygnały do sieci operatora.