Wykorzystanie energii słonecznej w naszych domach

Obecnie systemy fotowoltaiczne wykorzystywane są one głównie do podgrzewania wody na potrzeby domów, jak również do ogrzewania domów.

Pozyskują energie w ten sposób, że panele słoneczne nagrzewane są poprzez promienie słoneczne, w dalszej kolejności systemy solarne nagrzewają wodę, jaka magazynowana będzie w specjalnym zbiorniku. W wypadku niedoboru energii słońca kolektory słoneczne wytwarzają trochę mniej energii. Można natomiast połączyć system solarny za zwykłym systemem podgrzewania wody, przez co z pewnością zyskamy oszczędności na ogrzewaniu. Z pewnością nie dawno panele słoneczne na dachach budynków były bardzo rzadkim widokiem oraz niemałymi wydatkami ekologicznymi.

Jednakże idący do przodu postęp technologiczny sprawia, iż panele są wykorzystywane w domach jednorodzinnych. Zazwyczaj przy ich pomocy możemy ogrzewać wodę czy ogrzać dom, a może także stanowić źródło energii. A opcja darmowej energii jest z pewnością bardzo kusząca. Ogrzewanie za pomocą energii słonecznej może stać się naprawdę ciekawa alternatywą dla tradycyjnych technologii. Zatem kolektory słoneczne będą coraz częściej spotykane. Urządzeniami wykorzystującymi energię słoneczną są kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne.

Kolektory słoneczne ze względu na temperaturę czynnika przenoszącego ciepło podzielić można na niskotemperaturowe do 100 °C oraz wysokotemperaturowe kolektory skupiające powyżej 100°C.

Kolektory składają się z absorbera, który stanowi płyta stalowa, miedziana bądź aluminiowa wyposażona w system przepływu czynnika grzewczego. Czynnikami grzewczymi natomiast mogą być woda lub roztwory wody, które posiadają niską temperaturę zamarzania. Kolektory skupiające to szereg wielu parabolicznych zwierciadeł, w których odbite promienie słoneczne kierowane są na wymiennik ciepła. W takich instalacjach wytwarzać można także parę wodną do produkcji prądu elektrycznego. Dzieje się tak za sprawą wysokich temperatur czynnika grzewczego. Obecnie fotowoltaika w domu cieszy się duża popularności, możliwość uzyskania częściowego zwrotu z inwestycji skłania coraz więcej osób do montaży fotowoltaiki w domu.