W jakim celu wprowadzono ustawę o obronie ojczyzny

Przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny jest ważnym wydarzeniem w dzisiejszych niespokojnych czasach, kiedy toczy się wojna na Ukrainie w pobliżu polskich granic.

Z tego właśnie powodu politycy postanowili uchwalić nową ustawę dotyczącą obrony kraju na wypadek agresji, konfliktu zbrojnego. Ustawa, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku, miesiąc po uchwaleniu, stanowi bardzo ważny fundament do dalszego rozwoju i modernizacji oraz zwiększenia liczebności Wojska Polskiego. Zwiększone zostaną również fundusze przeznaczone na obronę kraju.

W jakim celu wprowadzono ustawę o obronie ojczyzny

Jakie przepisy zawiera ustawa o obronie RP

Ustawa wprowadza nowe regulacje w zakresie rekrutacji żołnierzy zawodowych i ochotników, aby zwiększyć liczebność Wojska Polskiego, armia zostanie również wyposażona w nowoczesny sprzęt, uzbrojenie. Zwiększenie nakładów finansowych na obronność to również większe zachęty dla żołnierzy, różne formy rekrutacji kandydatów do służby wojskowej, zasady awansu w siłach zbrojnych czy możliwości szkolenia specjalistycznego i awansowania dla żołnierzy pozostających w służbie zawodowej.

Ustawa o obronie ojczyzny porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując aż 14 aktów prawnych, w tym między innymi ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony. Do głównych celów ustawy należy zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz lepsze wyszkolenie i uposażenie żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej. Ustawa zawiera wiele zachęt dla ochotników, którzy chcieliby wejść w skład Sił zbrojnych naszego kraju, między innymi najniższe wynagrodzenie w wysokości około 4 tysiące złotych brutto na początek dla żołnierzy z najniższym stopniem szeregowego.

Dla osób służących w armii dłużej ustawa o obronie rp przewiduje dodatki motywacyjne, których wysokość zależna będzie od długości pełnionej służby w Wojsku Polskim. Dodatkowo żołnierze mogą liczyć na szkolenia, rozwój zawodowy, stypendia na sfinansowanie studiów. Ustawa nie przewiduje natomiast powrotu do obowiązkowej służby wojskowej, jednak wprowadza pewne przepisy, z których będzie można skorzystać w sytuacjach kryzysowych, w razie zbrojnej agresji na RP innego państwa.