Jakie formalności muszą dopełnić bliscy zmarłego?

W przypadku zgonu bliskiej osoby, rodzina lub współmałżonek załatwia wiele formalności związanych z pogrzebem.

Należy po śmierci zawiadomić lekarza rodzinnego lub też pogotowie. Fakt zgonu powinien być zgłoszony do trzech dni od wystawienia karty przez lekarza lub też do 24 godzin, jeżeli osoba zmarła w wyniku choroby zakaźnej. Kartę zgonu otrzymujemy od lekarza który stwierdził zgon.

Jakie formalności muszą dopełnić bliscy zmarłego?

Pomoc zakładu pogrzebowego w organizacji pochówku

Fakt zgonu zgłaszamy w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednim dla miejsca zgonu. Kierownik USC rejestruje zgon, wydaje skrócony odpis aktu zgonu, należy pamiętać o zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli akt zgonu nie może być wystawiony natychmiastowo, należy ustalić z urzędnikiem kolejne spotkanie. Z aktem zgonu wydane zostaną odpisy dla bliskiej osoby, która zajmuje się pogrzebem oraz dla administracji cmentarza. Obecnie zakłady pogrzebowe mogą załatwić wiele formalności związanych z pogrzebem, dokumentacją. Zakład pogrzebowy zajmie się obsługą w czasie mszy, pochówkiem. Bliscy zmarłego powinni wybrać trumnę, nagrobek, ustalić z zakładem pogrzebowym wszystkie szczegóły.

W przypadku zgonu rodzina zmarłego może otrzymać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Do zasiłku uprawnieni są członkowie rodziny, może być to wdowa lub też wdowiec, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie czy też wnuki. Wniosek o zasiłek należy złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci czy też dnia pogrzebu. Wszystkie formalności pogrzebowe można załatwić w ciągu kilku dni, należy pamiętać o dopilnowaniu wydania wszystkich dokumentów. Osoba, która będzie zajmowała się pogrzebem, powinna przygotować kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, dokumenty dotyczące zatrudnienia.

W przypadku pochówku zmarły może zostać pochowany w trumnie lub też może zostać poddany kremacji. Ze szczegółami dotyczącymi usług pogrzebowych możemy zapoznać się na stronie https://jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-warszawa-ursus/. Znajdziemy tam ofertę zakładu pogrzebowego z Warszawy, który kompleksowo zajmie się organizacją pogrzebu.